Silsilah KH. Muhammad Maksum


Ky. Kromo Ijowo

Beliau mempunyai  putra  7  anak;  
1.      Ny. Niti Wijoyo
2.      Ky. 'Abdul mungin - Jolok
3.      Ky. H. 'Abdul Mukti- Menggoran
4.      Ky. Asy'ari - Jolok
5.      Ky. Ahmad Syirat - Jolok
6.      Ny. Zaed - Mlangi
7.      Ny. Syujak – Banjaran

KH. Abdul Mukti mempunyai 6 anak;
1.      Ny. Dawam - Menggoran
2.      Ky. Imam Yahya - Sumatra
3.      Ky. 'Abdul Qodir - Jolok
4.      KH. Muhammad Maksum - Lampung 
5.      Ny. Monah - Malaisia
6.      Ny. Jinab / Turmudzi - Sumatra
Keluarga Besar
KH. Muhammad Maksum

KH. Muhammad Maksum mempunyai 8 anak;
1.      Istinganah
2.      Zuhrotul Karimah
3.      ‘Aliyyah
4.      Fatikhatun 
5.      Jariyyah
6.      Bilal Sufa’at
7.      Munawaroh
8.      Habibul Muh’tar


1)      Isti’anah – masrur. Punya anak:
a.       Muhyidin
b.      Amat mu’amin
c.       Ma’mun
2)      Zuhrotul karimah – Muhammad Aly. Punya anak:
a.       Abdul Rouf
b.      Zainal Huda
c.       Jazamah
3)      ‘Aliyyah – muhammad Shobari. Punya anak:
a.       Irsyad
b.      Suaibatul aslamiyah
c.       Waiudin
d.      Romdhonudin
e.       Muslihah
f.       Najamudin
4)      Fatikhatun – Mawardi Marzuki. Punya anak:
a.       Syaifudin Aly
b.      Wahid Anshori
c.       Mar’ati Dina Muniroh
d.      Lam’atul Khasanah
e.       Shodiq Abidin
f.       Saiful Munir
5)      Isti’anah – masrur. Punya anak:
d.      Muhyidin
e.       Amat mu’amin
f.       Ma’mun
6)      Zuhrotul karimah – Muhammad Aly. Punya anak:
d.      Abdul Rouf
e.       Zainal Huda
f.       Jazamah
1)       ‘Aliyyah – muhammad Shobari. Punya anak:
a.       Irsyad
b.      Suaibatul aslamiyah
c.       Waiudin
d.      Romdhonudin
e.       Muslihah
f.       Najamudin
2)      Fatikhatun – Mawardi Marzuki. Punya anak:
a.       Syaifudin Aly
b.      Wahid Anshori
c.       Mar’ati Dina Muniroh
d.      Lam’atul Khasanah
e.       Shodiq Abidin
f.       Saiful Munir
3)      Jariyyah – Muzakhim. Punya anak:
a.       Muzayanah
b.      Yazid
c.       Abdullah
d.      Umu Khulsum
e.       Shofiudin
f.       Lilis
g.       Nur Jannah
h.      Khoirul Anam
i.        Biddin
j.        Dina Munirroh
4)      Bilal Sufa’ad – Narti & Eni. Punya anak:
a.       Syaifudin Zuhri (Narti)
b.      Ayu (Eni)
5)      Munawaroh – ‘Abdani. Punya anak:
a.       Zakiyyah
b.      Yati
c.       Binti Khomsiyah
d.      Khafi
e.       Riffah
f.       Murtadzo
g.       Imah
h.      Fani
6)      Khabibul Muh’tar - . punya anak:
a.       Winda Habibah
b.      Eka fidia andriani
c.   Nita
Related Post

Next
Previous

0 Komentar: